Ontvlechting KNRM en Wassenaarse Reddingsbrigade

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) hebben besloten hun formele samenwerkingsverband voor de uitvoering van strandbewaking te beëindigen. De samenwerking werd in 2013 gestart om samen de uitvoering van strandbewaking te verbeteren. Dat laatste is gelukt, mede door de samenwerking is de functie van Lifeguard verder ontwikkeld, is de kwaliteit van de organisaties verbeterd en zijn de procedures afgestemd. Als mooi voorbeeld kan de inmiddels breed gedragen Code Lifeguarding dienen.

Na negen seizoenen is in onderling overleg besloten de samenwerking in deze vorm te beëindigen. Er wordt operationeel uitstekend samengewerkt en dat blijft uiteraard zo maar daar is geen formeel samenwerkingsverband meer voor nodig. De KNRM en de WRB hebben afgesproken de ontvlechting voor het zomerseizoen van 2024 te voltooien. De vermelding van KNRM op onder andere de kleding van de WRB zal mogelijk dit seizoen nog wel zichtbaar zijn.

In deze ontwikkelingen is de gemeente door de WRB en de KNRM meegenomen. De WRB richt zich, in samenwerking met de gemeente, op een toekomstbestendige organisatie waarbij er vooral aansluiting gezocht gaat worden bij de naastgelegen Reddingsbrigades zoals in Katwijk en Den Haag. In dit verband is de WRB al begunstigd lid van Reddingsbrigade Nederland, waaruit logischerwijs een meer formele samenwerking voort kan komen. Ook participeert de WRB in de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) als samenwerkingsverband van reddingsbrigades in de Veiligheidsregio Haaglanden.

De kustbewaking en onderlinge samenwerking gaat daarbij een nieuwe fase in met als doel een stabiele vrijwilligersorganisatie met goed opgeleide Lifeguards. Waarbij zoals altijd in geval van eencalamiteit in, op of nabij de zee met de KNRM, Kustwacht, Reddingsbrigades en andere hulpdiensten wordt samengewerkt. De WRB ontwikkelt zich en bereidt zich voor op de toekomst, waarbij de gemeente en de WRB op dit moment gesprekken voeren om de inzet van Lifeguards blijvend te borgen. De aandacht voor de strandveiligheid is ook opgenomen in de startnotitie Strandvisie voor de Wassenaarse Slag en zal verder worden uitgewerkt.

Voor de strandbezoeker van de Wassenaarse Slag verandert er niets. De WRB is en blijft namens de gemeente Wassenaar de organisatie die de strandbewaking tijdens het strandseizoen blijft uitvoeren, het niveau en de voorzieningen (o.a. de WRB-post en het materieel) blijven zoals het is.