Jonge Redders zwemdiploma’s

Na het behalen van het Zwem ABC zijn de kinderen in staat zichzelf in verschillende situaties in het water te redden. Hier houdt het voor de reddingsbrigade echter nog niet op. Sterker nog, het begint pas. De reddingsbrigade biedt aansluitend op het Zwem ABC het lesprogramma Jonge Redders. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor 8 tot 13 jarigen. 

Starten met zelfredzaamheid

In het gehele lesprogramma is er volop aandacht voor het verbeteren van zwemslagen en uithoudingsvermogen. Het is immers van belang dat ‘redders’ goed kunnen zwemmen en beschikken over een zekere basisconditie(s) voordat ze anderen te hulp kunnen schieten. Ook de zelfredzaamheid van de kinderen wordt tijdens de lessen door het aanleren van survivaltechnieken verder uitgebreid.

Aanleren van reddingsvaardigheden

In de opleiding wordt een begin gemaakt met het aanleren van reddingsvaardigheden met zowel hulp- als redmiddelen. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen leren om gevaren te herkennen en handvaten krijgen om hiermee om te gaan. Tijdens de lessen leren de kinderen wat ze moeten doen wanneer ze zelf in moeilijkheden komen. Ook leren ze hoe ze verdrinkingsslachtoffers kunnen herkennen en op welke veilige manier ze in actie kunnen komen. De aangeleerde reddingsvaardigheden moeten veilig zijn voor zowel redder als slachtoffer. 

Diploma’s

De opleiding ‘Jonge Redders’ bestaat uit 10 deelprogramma’s verdeeld over 3 lesniveaus. Elke module bestaat uit ongeveer 20 zwemlessen waarna deze wordt afgesloten in de maanden januari en juni door een praktijktoets. Als de kinderen alle diploma’s van 1 kleur hebben gehaald, is dat stadium afgerond en gaan ze door naar het volgende stadium. De opleiding wordt afgerond met de module Goud Ster. In deze laatste lesperiode van deze opleiding worden er naast zwemlessen ook EHBO vaardigheden en een stuk theoretische kennis aangeleerd.

Wil je ook Jonge Redder worden? Word dan lid!