Zakelijke gegevens

Beloningsbeleid

Vrijwilligerswerk

Er worden bij de WRB geen salarissen betaald. Het bestuur, de lifeguards, de instructeurs en alle ondersteunende functies worden op vrijwillige basis uitgevoerd.

Vrijwilligersvergoeding

In de zomermaanden, tijdens de strandbewaking, kunnen twee lifeguards per dag aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding. Met deze vergoeding wordt getracht een minimale dagelijkse postbezetting te realiseren.

ANBI Gegevens

ANBI instelling

De Wassenaarse Reddingsbrigade is een door de belastingdienst toegelaten ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Belastingdienst

Wilt u een schenking doen aan de Wassenaarse Reddingsbrigade? Dat kan onder vermelding van donatie op rekeningnummer: NL60ABNA0457581751, t.a.v. Stichting Steunfonds WRB. U vindt op onze website alle benodigde ANBI gegevens. Ook treft u onze jaarverslagen van de afgelopen jaren.

Kamer van Koophandel

Inschrijving

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 40409429

Fiscaal nummer

805100830

Opgericht

28 juli 1931

Adres

Wassenaarse Reddingsbrigade,
 Backershagenlaan 7A, 
2243 AB Wassenaar

Internet

www.wrb.biz

E-mail

info@wrb.biz

Gerelateerde stichtingen

Stichting zwemopleiding Wassenaarse Reddingsbrigade
Stichting ondersteuningsfonds Wassenaarse Reddingsbrigade

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2018/2019
Jaarverslag 2017/2018
Jaarverslag 2016/2017
Jaarverslag 2015/2016
Jaarverslag 2014/2015

Jaarverslag 2013/2014

Jaarverslag 2012/2013
Jaarverslag 2011/2012