Zakelijke gegevens

Beloningsbeleid

Vrijwilligerswerk

Er worden bij de WRB geen salarissen betaald. Het bestuur, de lifeguards, de instructeurs en alle ondersteunende functies worden op vrijwillige basis uitgevoerd.

Vrijwilligersvergoeding

In de zomermaanden, tijdens de strandbewaking, kunnen twee lifeguards per dag aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding. Met deze vergoeding wordt getracht een minimale dagelijkse postbezetting te realiseren.

ANBI Gegevens

ANBI instelling

De Wassenaarse Reddingsbrigade is een door de belastingdienst toegelaten ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Belastingdienst

Wilt u een schenking doen aan de Wassenaarse Reddingsbrigade? Dat kan onder vermelding van donatie op rekeningnummer: NL42RABO0135669901 tnv Wassenaarse Reddingsbrigade. U vindt op onze website alle benodigde ANBI gegevens. Ook treft u onze jaarverslagen van de afgelopen jaren.

Kamer van Koophandel

Inschrijving

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 40409429

Fiscaal nummer

805100830

Opgericht

28 juli 1931

Adres

Wassenaarse Reddingsbrigade,
 Backershagenlaan 7A, 
2243 AB Wassenaar

Internet

www.wrb.biz

E-mail

info@wrb.biz

Gerelateerde stichtingen

Stichting zwemopleiding Wassenaarse Reddingsbrigade
Stichting ondersteuningsfonds Wassenaarse Reddingsbrigade

Jaarverslagen