Strandzonering en vlaggen

Op het strand worden verschillende vlaggen gebruikt om de strandbezoekers een boodschap over te brengen bijvoorbeeld wanneer het gevaarlijk is om te zwemmen. In Wassenaar wordt sinds 2012 ook gewerkt met strandzonering. Dit houdt in dat op het strand duidelijk afgesproken is waar bepaalde wateractiviteiten wel en niet kunnen plaatsvinden.

Vlaggen en zwemmersgebied

De bewaakte gebieden worden door middel van vlaggen kenbaar gemaakt. Ieder afgezet gebied is specifiek bedoeld voor een bepaalde doelgroep. Door deze zogenaamde zonering toe te passen worden conflicterende activiteiten en de daarmee samenhangende risico’s zoveel als mogelijk voorkomen.

Bewaakt zwemgebied

Gebieden aangegeven tussen de roodgele vlaggen zijn bedoeld voor zwemmers en baders. In deze zone is continue toezicht door lifeguards.

 
Gevaarlijk zwemmen

De gele vlag betekent dat zwemmen in zee als zeer gevaarlijk moet worden beschouwd. Onervaren zwemmers en baders wordt dan ook afgeraden de zee in te gaan. Overige zwemmers alleen in bewaakt zwemgebied.

Verboden te zwemmen

De rode vlag geeft aan dat zwemmen in zee is verboden. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt dit verbod door lokale autoriteiten gehandhaafd.

Geen drijvende voorwerpen gebruiken

De oranje windsok geeft aan dat een aflandige wind (oostenwind) ervoor zorgt dat drijvende objecten van de kust afdrijven. Het gebruik van drijvende objecten is onder deze omstandigheden verboden.

Kind gevonden

Wanneer de witte vlag met het blauwe vraagteken wordt gehesen, betekent dit dat er een kind is gevonden.