Privacyverklaring

De vereniging Wassenaarse Reddingsbrigade (hierna ‘WRB’) heeft als doelstelling ‘het voorkomen van verdrinkingen in de breedste zin van het woord’. In een convenant met de gemeente Wassenaar is vastgelegd dat de WRB de strandbewaking aan de Wassenaarse Slag gedurende het zomerseizoen uitvoert. Daarnaast geeft de WRB zwem- en reddingsopleidingen aan haar leden.

De vrijwilligers van de WRB worden ondersteund door donateurs, welke vaak ook lid zijn van de vereniging.

Persoonsgegevens

De WRB verwerkt persoonlijke gegevens van haar donateurs, leden, vrijwilligers en relaties. Zij houdt een leden- en relatieadministratie aan welke de volgende gegevens bevat:

Naam,  adres,  postcode,  woonplaats,  geboortedatum,  geslacht, telefoonnummer,  e-mailadres en behaalde diploma’s op het gebied van zwemmen, EHBO, Lifeguard en (zwem)instructeur.

Lifeguards en Assistant-Lifeguards nemen deel aan de strandbewaking. Voor de organisatie hiervan houdt de WRB een kalender bij, waarop stranddienst data op persoonsniveau wordt vastgelegd. Tevens wordt hen aanvullend gevraagd ICE-contacten bij te houden (ICE = In Case of Emergency).

Uw persoonsgegevens en derde partijen

De Wassenaarse Reddingsbrigade verkoopt uw gegevens nooit aan derden.

Uw gegevens kunnen binnen de WRB worden gedeeld indien dat nodig is voor de uitvoering van onze taken m.b.t. het geven van zwemlessen of de uitvoering van onze bewakingstaak op het Wassenaarse Slag.

Beëindiging lidmaatschap

Bij het uitschrijven als lid, worden uw gegevens verwijderd uit ons systeem. Dat houdt wel in dat op een later tijdstip geen informatie meer gegeven kan worden over het lidmaatschap en de tijdens dat lidmaatschap behaalde diploma’s.

Lidmaatschap kan alleen worden opgezegd met gebruik van het opzegformulier welke u kunt terugvinden op de website onder ledenadministratie. U kunt op het opzegformulier aangeven dat u op de oud-ledenlijst opgenomen wil worden.

De Wassenaarse Reddingsbrigade houdt zich wel aan wettelijke bewaartermijnen, daardoor kunnen gegevens langer in onze administratie bewaard blijven.

Geen verenigingslid, maar wel mail

Indien u informatie, mail of briefwisselingen van de WRB ontvangt en u bent geen lid, dan bent u geregistreerd als relatie van de WRB. Mocht u geen prijs stellen op onze contactmomenten, dan kunt u altijd contact opnemen met info@wrb.biz om uw gegevens te laten verwijderen of aanpassen.

Website & Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt meegestuurd met pagina’s van de website en dat door de webbrowser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De WRB-website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

De functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Analytische cookies zorgen ervoor dat wij kunnen zien hoe goed onze website bezocht wordt en welke berichten het goed doen. De WRB maakt slechts gebruik van organische groei en adverteert niet om een groter bereik te krijgen.

Cookies kunt u geheel of deels (per website) blokkeren in uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Op onze website en Facebookpagina kunnen foto’s getoond worden van evenementen.

Op foto’s van zwemevenementen zullen kinderen nooit in zwemkleding te zien zijn.

Wanneer u of uw kind niet op de foto wil, kunt u dat aangeven bij de betreffende fotograaf.

Wijzigingen

De WRB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze website op aanpassingen van dit document.

De laatste wijziging is van mei 2020.