Bestuur

Bestuur Wassenaarse Reddingsbrigade Bestuur Wassenaarse Reddingsbrigade

Het bestuur zorgt voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur bestaat uit taakhouders die elk hun eigen commissie onder zich hebben met mensen die zich hebben gespecialiseerd en inzetten voor een bepaalde portefeuille. Al deze mensen zijn lid van de WRB en zetten zich geheel belangeloos (onbetaald op vrijwillige basis) in voor de vereniging.

Voorzitter: Peter de Bolster

Penningmeester: Peter Vellenga

Secretaris: Vacant

Taakhouder jeugd: Paul van der Heijden

Taakhouder materiaal: Vacant

Taakhouder opleidingen: Vacant

Taakhouder strand (lifeguards): Sonny Krosse

Taakhouder zwembad: Jessica Verboven

E-mail: info@wrb.biz

Bestuur Stichting zwemopleiding WRB

Alle zwemlessen worden iedere donderdagavond gegeven in het Sterrenbad in Wassenaar. De Wassenaarse Reddingsbrigade heeft de organisatie van de zwemlessen uitbesteed aan de Stichting Zwemopleiding WRB.

Voorzitter: Jessica Verboven

Penningmeester: Lilian Vellenga

Secretaris: Jessica Verboven

Taakhouder algemeen: Marjolein Koning

E-mail: zwembad@wrb.biz

Trauma opvang

Na een ingrijpende gebeurtenis kan het helpen om hier met iemand over te praten. Voor onze leden hebben we daarom trauma opvang. Deze hiervoor opgeleide mensen fungeren als vertrouwenspersoon en kunnen iemand waar nodig in contact brengen met gespecialiseerde hulp.

Peter Vellenga

Margriet Pool

Richard van der Peet

E-mail: trauma@wrb.biz