Doelstelling van de Wassenaarse Reddingsbrigade

Het primaire doel van de Vrijwillige Wassenaarse Reddingsbrigade is het bewaken van de veiligheid van de badgasten aan het Wassenaarse strand, tot 1 zeemijl vanaf de kustlijn.

Daarnaast is de WRB de first-responder bij onwel wordingen of andere incidenten op of nabij de Wassenaarse Slag. Daarmee is de WRB een vooruitgeschoven post van de hulpdiensten.

  • De WRB streeft, door middel van toezicht in gezoneerde gebieden en voorlichting,  te voorkomen dat badgasten in gevaarlijke situaties kunnen terechtkomen.
  • Redden van drenkelingen, in het geval badgasten in verdrinkingsgevaar (dreigen te) verkeren.
  • De WRB verleent EHBO aan bad- en strandgasten aan de Wassenaarse Slag. In de omgeving van de Wassenaarse Slag: indien bezetting dit toelaat.
Realiseren van doelstellingen

Om deze doelstellingen te realiseren heeft de WRB de beschikking over de modernste middelen zoals:

  • Een modern onderkomen aan de Wassenaarse slag met aparte kamer voor het verlenen van eerste hulp.
  • Strandvoertuig uitgerust met AED, zuurstof en brancard voor het verlenen van eerste hulp ter plaatse of het in opdracht van de ambulancedienst vervoeren van een patient.
  • Redmiddelen (Rescue tubes, Rescue boards, reddingswaterscooter, EHBO-middelen, AED en zuurstof).
  • Communicatie middelen (C2000 portofoons en mobilofoons, telefoons).