ABC zwemmen

In het waterrijke Nederland is het belangrijk om te leren zwemmen. Wanneer kinderen 4 jaar worden, is het tijd om over zwemles na te denken. De Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) biedt hiervoor een volledig programma aan.

De WRB heeft een divers lesaanbod. Van watergewenning voor de allerkleinsten, tot het Zwem-ABC en reddend zwemmen bij de Jonge Redders. Op een speelse manier leren kinderen aan het water wennen en hoe ze veilig in het water kunnen zwemmen. Onze instructeurs zijn intern opgeleid en daarnaast beschikken wij over de Licentie Nationale Zwemdiploma’s van de Nationale Raad Zwemdiploma’s (NRZ).  


Diploma-opbouw

Watergewenning
Watergewenning is een van de belangrijkste onderdelen in onze opleiding. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Wij trekken hiervoor dan ook veel tijd uit, zodat kinderen een veilige opleiding (zowel emotioneel als fysiek) ervaren en vertrouwt raken met en in het water. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dit voor jonge kinderen de beste manier is om te leren. Behalve oefeningen, zoals drijven, draaien en onder water gaan, beginnen we met het aanleren van zwemslagen.

Zwem-abc
Nu alle basistechnieken onder de knie zijn, is het tijd om in het diepe te zwemmen. De focus ligt op het aanleren van een beter zwemuithoudingsvermogen, het verbeteren van de zwemslagen en het zwemmen met kleding. Bij elk diploma wordt er een stapje verder gezet. Dit traject bestaat uit ongeveer 20 lessen. Na elk blok evalueren de instructeurs of de kinderen klaar zijn om af te zwemmen. De tijdsverwachting vanaf watergewenning tot diploma A is gemiddeld +/- 2 jaar.

Na het Zwem-ABC zijn de kinderen in staat zichzelf in verschillende situaties in het water te redden. Om ook anderen te kunnen redden uit het water, kunnen de kinderen doorstromen naar het Jonge Redders diploma.

Inschrijven voor zwemles?
Lees hier meer info.


Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

Sinds 2018 heeft de Wassenaarse Reddingsbrigade de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden wij elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Zo weet u als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria.

Dit geeft u als ouder/verzorger 4 zekerheden:

– Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat uw kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.

– Uw kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het zwem-ABC voldoet uw kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.

– De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat u kunt bepalen welke aanbieder het beste bij uw kind past. Tijdens de zwemles wordt u als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind.

– Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Kijk voor meer informatie op www.allesoverzwemles.nl.

Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s: deze aanbieder is getoetst op de kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Hier kun je het enige echte Zwem-ABC en mogelijk ook Zwemvaardigheidsdiploma’s behalen.


Gedragscode Zwembranche en Centrum Veilige Sport

Samen met de Nationale Raad Zwemveiligheid, verantwoordelijk voor kwaliteitsborging zwemonderwijs, streven wij naar een zwemklimaat waarin geen sprake is van ongewenst gedrag. Denk hierbij aan pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Een zwemles hoort sociaal veilig te zijn voor een kind. Grensoverschrijdend gedrag hoort daar niet thuis.

Wij als Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s zorgen ervoor dat er alles aan gedaan wordt om ongewenste zaken te voorkomen. Zo hebben al onze lesgevers een Verklaring Omtrent Gedrag en werken we volgens de Gedragscode Zwembranche. Ondanks deze maatregelen kan het gebeuren dat het fout gaat of dat u als ouder twijfels heeft maar niet goed weet wat u hier mee moet doen. Meld dat bij ons via zwembad@wrb.biz .

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat betrokkenen hierover zo nodig in vertrouwelijkheid kunnen spreken met een externe deskundige. (Ouders/verzorgers van) kinderen die zwemlessen bij ons volgen kunnen dan ook kosteloos een beroep doen op het Centrum Veilige Sport Nederland, onderdeel van het NOC*NSF (www.centrumveiligesport.nl). Een casemanager zal in eerste instantie als vraagbaak dienen. Indien wenselijk kan verdere ondersteuning worden geboden door een vertrouwenspersoon. Ook personen die op andere wijze betrokken zijn bij een dergelijke situatie, bijvoorbeeld iemand die ongewenst gedrag meent waar te nemen of een beschuldigde, kunnen een beroep op het meldpunt doen.