Samenwerking WRB en de KNRM

De Wassenaarse Reddingsbrigade en de KNRM zijn na drie jaar verkering met elkaar getrouwd“, zo verwoordde toenmalig voorzitter André Marsé de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. In 2010 zocht de Wassenaarse reddingsbrigade het contact met de KNRM voor vernieuwing en continuïteit van de strandbewaking aan de Wassenaarse Slag.

Na drie jaar aftasten is in 2013 een samenwerkingsvorm gekozen, die de sterke kanten van beide organisaties bij elkaar brengt. De Wassenaarse Reddingsbrigade is een lokale vereniging, de KNRM een landelijke stichting, die beiden voorzien in reddingwerk. Bij beiden voeren vrijwilligers het reddingwerk uit.

Werkwijze van de KNRM

De Wassenaarse Reddingsbrigade is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strandbewaking. De WRB gebruikt daarbij de werkwijze van de KNRM en de reddingmiddelen die de KNRM levert. Ze krijgt ondersteuning van de technische en operationele dienst van de Redding Maatschappij.

Tussen de vlaggen

Aan de waterlijn ziet de bader/zwemmer roodgele vlaggen staan. Het gebied tussen de vlaggen is het bewakingsgebied van de WRB. Dat gebied wordt aangepast aan de situatie van de dag. Op een hele drukke warme dag kan het gebied groot zijn of zijn er meerdere gebieden aangegeven. Er wordt gewerkt met de modernste middelen; rescuetube, rescueboard en een reddingswaterscooter. Wanneer je wel eens Bondi rescue op televisie kijkt, dan zie je dat deze middelen ook daar gebruikt worden.

Dagelijks toezicht

De samenwerkingsovereenkomst verplicht de WRB in de zomermaanden dagelijks toezicht te houden op het strand, in de met de gemeente afgesproken periode. De WRB ontvangt hiervoor van de gemeente een subsidie, die gebruikt wordt om een deel van de kosten te dekken. De KNRM ondersteunt de WRB ook met opleidingsmiddelen, aanschaf en onderhoud van materieel.

Vrijwilligers

De WRB heeft 60 vrijwilligers die inzetbaar zijn voor de dagelijkse strandbewakingstaak. Mocht de vereniging aanvulling van lifeguards nodig hebben om aan de minimale bezetting te voldoen, dan kan zij bij de KNRM aankloppen. De WRB heeft echter nog steeds voldoende aanwas van jonge leden om de strandpost te bemensen.

Strandbewaking op professioneel niveau

De Wassenaarse Reddingsbrigade is onder haar eigen naam actief en kan daar het beeldmerk van de KNRM bij gebruiken, zo lang de kwaliteit van de strandbewaking op professioneel niveau gehandhaafd blijft. De KNRM ziet daarop toe en biedt ondersteuning om aan de kwaliteitsstandaard te blijven voldoen.

Gebruik van wederzijdse vrijwilligers

Het is voor het eerst dat de KNRM deze samenwerkingsvorm gebruikt, die tevens onderdeel is van de toekomstplannen om KNRM en reddingsbrigades meer te laten samenwerken met behoud van eigen identiteit. Daarmee wordt efficiënt gebruik gemaakt van wederzijdse vrijwilligers, materieel en organisatiekracht.